Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘قربانی کردن’

متن اصلی:

هندونه: رسانه‌های خبری از شروع قتل عام صدها هزار راس حیوان در کشور نپال خبر می‌دهند. پیش از شروع مراسم، ده‌ها هزار هندو برای انجام عبادت در معبدی در این کشور حضور پیدا کردند.

در طی این مراسم سنتی، بیش از 200,000 بوفالو، بز، مرغ و کبوتر ظرف مدت دو روز قربانی می‌شوند. این مراسم مذهبی، هر 5 سال یک بار و برای ادای احترام به یکی از خدایگان هندو با نام «گادهیمای» برگزار می‌شود.

قربانی کردن حیوانات در نپال سابقه‌ای طولانی در این کشور و همچنین هند دارد. این در حالی است که گاوها در نپال مقدس شمرده می‌شوند و از لحاظ قانونی تحت حفاظت قرار دارند.

بسیاری از مدافعان حقوق حیوانات اعتراض خود را نسبت به انجام این مراسم ابراز داشته‌اند. اما هندوها از این جشنواره به عنوان سنتی چند صد ساله یاد می‌کنند.

بسیاری از هندوها بر این عقیده‌اند که قربانی کردن حیوانات در راه «گادهیمای» برای آن‌ها موفقیت و کامیابی می‌آورد. هندوها همچنین تصور می‌کنند خوردن گوشت حیوانات قربانی شده، از آنان در برابر شیطان محافظت می‌کند.

پیش‌بینی‌های یک مقام ارشد دولتی حاکی از آن است که صدها هزار نفر برای شرکت در این جشنواره حضور به هم رسانده‌اند. برخی از آن‌ها حیوانات خود را برای قربانی کردن آورده‌اند.

حتی بسیاری از افراد تحصیل‌کرده در نپال برای این مراسم ارزش قائل هستند.

Advertisements

Read Full Post »