Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘عربستان سعودی’

متن اصلی: AP

یک مقام رسمی عربستان سعودی با رد فشارهای وارده برای تغییر محدودیت‌های سنگین بر [پیروان] ادیان غیر اسلامی، گفت که تنها مساجد می‌توانند مکان‌های عبادت در این کشور باشند.

در عربستان سعودی که میزبان مقدس‌ترین اماکن اسلامی است، قرائتی سخت‌گیرانه از قوانین اسلامی پیاده می‌شود.

در یک نشست سازمان ملل متحد گفت شده است که این [دولت] پادشاهی به فعالیت دیگر ادیان در خفا اجازه می‌دهد.

با این وجود، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر عریستان سعودی روز جمعه تاکید کرده است که برپا کردن مکان‌های عبادی برای ادیان غیر اسلامی موضوعی بسیار حساسیت برانگیز است.

زید الحسین به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفته است که جای هیچگونه بحثی در این باره نیست. کشورهای دیگر به عربستان سعودی اصرار کرده بودند تا قوانینی را که موجب زیرپا نهاده شدن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی مانند رهایی از هرنوع تبعیض بر پایه‌ی عقیده یا دین می گردد، لغو نماید.

Advertisements

Read Full Post »