Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘بودایی’

متن اصلی: logo-lndependent

hendoone.com: تا به حال اتهام‌های زیادی به چارلز داروین وارد شده‌است، اما او هرگز متهم به داشتن عقیده‌ی بودایی گری تبت درخفا نگشته است.

با این وجود یک صاحب‌نظر مطرح در زمینه‌ی شناخت احساسات و تظاهرات صوری انسان اظهار داشته است که دیدگاه‌های داروین در زمینه‌ی حس همنوع‌ دوستی و اخلاقیات بشری شباهت بسیاری به نظرات بوداییان دارد.

پروفسور پل اکمن (Paul Ekman) گفته است که دریافته‌های او ازنوشته‌های داروین بیانگر آن است که دانشمند بزرگ دوره ویکتوریایی دیدگاه‌های مشابه دالایی لاما -دوست شخصی اکمن- داشته است.

darwin_132849s

آیا داروین یک بودایی بوده است؟ دالایی لاما خود را یک طرفدار داروین می‌داند.

بنابر گفته‌های او، داروین به طور مفصل درمورد عواطف و حس همنوع دوستی انسان قلم‌فرسایی کرده است و به شدت به یکتایی ذات بشری و همچنین عمومی بودن احساسات مشترک بین انسان‌ها و حیوانات اعتقاد داشته است.

«کلماتی که داروین استفاده کرده است، مشابه واژه‌هایی است که بوداییان تبت برای برای بیان اخلاقیات وعواطف بکار می برند. …. این یک انطباق تصادفی جالب است، البته اگر یکسانی دیدگاه‌های او در مورد اخلاقیات و عواطف با دیدگاه‌های تبتی از روی تصادف باشد. هنگامی که من گوشه‌ای از نوشته‌های داروین را برای دالایی لاما خواندم، او گفت که «هم اکنون من خودم را یک طرفدار داروین می خوانم.»»

پروفسور اکمن به موسسه آمریکایی پیشرفت های علمی در شیکاگو این‌گونه گفته است:«این انطباق چگونه پیش آمده است؟ اگر آنها هم‌دوره بودند، مساله‌ی دزدی ادبی پیش می‌آمد چرا که کلمات به صورت مجازی یکسان یا تقریبا یکسان هستند. با این وجود، من به هیچ عنوان داروین را به دزدی ادبی متهم نمی کنم.»

امکان دارد که دانسته‌های داروین در مورد بودایی گری تبت از نامه‌های نوشته شده به او توسط دوستش جوزف هوکر (Joseph Hooker) که مدتی در تبت برای مطالعه‌ی گیاهان محلی به سر برده بود، باشد. اکمن گفته است که وقتی دالایی لاما دریافت که چه اندازه نوشته های داروین در مورد اخلاقیات و عواطف به دیدگاه های او شبیه است، بسیار شگفت زده بود. اکمن این گونه ادامه داده است که:«دیدن درد ورنج شما باعث رنج کشیدن من می شود. این احساس رنج سبب تهییج من به کمک برای کاهش درد شما می شود تا رنج خود من نیز کاهش یابد. این کاملا مشابه دیدگاه بودایی گری تبت است.»

پی‌نوشت: پل اکمن در ویکی‌پدیا

Read Full Post »